Posted on Leave a comment

Spela spel på internet – säkerhetstips för föräldrar och barn 

Att spela på internet har sina risker, vilket de flesta unga vuxna idag är medvetna om tack vare deras uppväxt i det digitaliserade samhället. Genom att vistas på internet behöver man vara medveten om vilka risker det innebär, både rent säkerhetsmässigt men även gällande riskerna av att komma i kontakt med olämpligt innehåll. Internet är en enormt stor plats och det finns otrevligt innehåll man kan komma över om man hamnar snett. Därför är det särskilt viktigt att vi skyddar barnen från att komma i kontakt med olämpligheter på internet, eftersom det kan leda till förödande konsekvenser. Du som förälder kan göra en hel del för att skydda din barn mot detta, och dina barn kan lära sig vad som är okej och inte för att inte råka illa ut på internet. 

Vad du som förälder kan göra 

Du som förälder bär det största ansvaret när du låter ditt barn surfa ut på internet för att spela. 

Om ditt barn visar intresse för att spela online är det viktigt att du i ett tidigt skede förklarar för barnet vilka risker det innebär. Var tydlig med att de aldrig får lämna ifrån sig någon personlig information. 

  • Låt inte ditt barn spela casino med andra spelare utan att du närvarar, åtminstone när barnet är litet. 
  • Om ditt barn stöter på mobbning, grovt språk eller olämpligt innehåll – berätta hur de ska agera. Prata om det, rapportera det och för en öppen dialog med ditt barn. 
  • Om något gör ditt barn eller dig som förälder obekväm – ändra omedelbart barnets online – ID av säkerhetsskäl. Bättre att vara på den säkra sidan än att ta onödiga risker. 

Vad du som barn kan göra 

Om du är ung och vill ge dig ut och spela på internet är det fullt förståeligt. Kanske alla kompisar i klassen gör det och du vill inte gå miste om att ha lite roligt! Det är viktigt att du som barn förstår vilka risker det innebär att vistas på internet och lyssnar på dina föräldrar. 

  • Tillåt inte dåligt beteende, fusk eller olämpligt språk. Om det uppkommer kan du prata med dina föräldrar, blockera spelaren eller rapportera det till plattformen eller spelleverantören. Om du kommer i kontakt med mobbning gäller samma sak. Låt dig inte tryckas ner av andra spelare och vänta inte med att agera. Ta hjälp av dina föräldrar och våga prata om problemet, det underlättar! 
  • Om en annan spelare delar information som du inte är bekväm med – berätta omedelbart för dina föräldrar. Du är ju där för att spela och ska inte behöva ta del av olämpligt innehåll. 
  • Lämna aldrig ut din personliga information, oavsett om det handlar om din e-post, adress, lösenord, telefonnummer eller bilder. 
  • Om en spelare vill träffa dig utanför spelet ska du inte gå med på det utan att du först pratar med dina föräldrar. Du vet aldrig vem som är bakom den andra skärmen! 
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *